Jubilarissen 2019

Tijdens de ALV huldiging van Jubilaris en uitreiking van de Wisselbokaal.


Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 februari 2019 in het Uivernest is Paul Puttiger, die 25 jaar lid was van de WTC Hank, in de bloemetjes gezet. De bloemen waren geschonken door Annemieke van bloemenatelier De Vlinder.

Verder werd aan de nummer 1 van het opkomstklassement van 2018 , Hans van Tricht , de felgeerde wisseltrofee uitgereikt door de voorzitter en werden er cadeaubonnen van Mario Verhoeven door de nummers 2 en 3, Wouter van Boxel en Kees van Schijndel, in ontvangst genomen.


Met een opkomst van 34 leden was het weer een zeer goede opkomst .


Bestuurslid-wisseling tijdens de ALV.


Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Jan van Noorloos aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie en zich niet herkiesbaar te stellen..

Na 18 jaar bestuurslid te zijn geweest vond hij het tijd worden om een ander WTC lid de gelegenheid te geven om in het bestuur te komen.

Er hadden 2 leden zich opgegeven, nl. Jeroen van de Berk en Hans Domenie.             Zodat er snel, door de secretaris , stembriefjes geknipt moesten worden. Om de leden de gelegenheid te geven schriftelijk hun stem uit te brengen.

Jeroen werd met meerderheid gekozen en gefeliciteerd met zijn nieuwe functie.

Jan werd verrast met een bos bloemen en cadeaubon en bedankt voor zijn jarenlange inzet.