Welkom bij


Welkom bij WTC Hank, wielrennen is “booming”. De populariteit past helemaal in de trend van gezond leven. Bovendien is fietsen ‘groen’: milieuvriendelijk dus. Het voordeel van wielrennen is dat je het altijd en overal kunt doen. Het is perfect in te passen in de dagelijkse bezigheden.


Meer weten over WTC Hank    klik hier

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERINGBeste leden,


Hierbij nodigt het bestuur alle leden van WTC Hank uit voor de algemene ledenvergadering,die gehouden zal worden op vrijdag 6 maart 2020, aanvang 20.00 uur in ‘t Uivernest.


Agenda van de vergadering.


1. Opening door de voorzitter.


2. Mededelingen van het bestuur.


3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 22 februari 2019
(bijgevoegd, wordt ook uitgereikt tijdens vergadering).


4. Jaarverslag 2019 van de secretaris.


5. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester en verslag van de
kascontrolecommissie over het jaar 2019.


6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.


7. Contributie  per jaar. Gaarne overmaken op bankrekeningnr.
 t.n.v. Wielertrimclub Hank.


8. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend zijn Hans Kivits en Wouter van Boxel. Beiden zijn herkiesbaar.
Leden kunnen zich kandidaat stellen tot aan de aanvang van de jaarvergadering door
middel van aanmelding bij het bestuur.


9. Bespreking ontwerp-rittenprogramma 2020 (staat op de website wordt uitgereikt op de
vergadering).


10. Prijsuitreiking clubkampioenschap 2019.


11. Rondvraag.


P.S. Bij verhindering gaarne bericht aan de secretaris