BBQ_2013

BBQ 2013

Zondag 11 augustus heeft WTC Hank haar 35 jarig jubileum gevierd. Bijna alle leden en hun partners waren aanwezig op de door de vereniging voor deze gelegenheid georganiseerde BBQ.

Voorzitter Hans Kivits kijkt dan ook met plezier terug op deze dag. In zijn toespraak memoreerde hij aan de ontstaansgeschiedenis van de wielervereniging.


Zij werd als WTC Phoenix opgericht op 13 augustus 1978 met als clubhuis Café de Phoenix. Later is de naam gewijzigd in WTC Hank. Met haar 44 leden, variërend in leeftijd van 17 tot 70 jaar, heeft WTC Hank nu een mooi ledenaantal.


Te meer daar de laatste jaren de vereniging is gegroeid met jongere leden en enkele vrouwen. De vereniging ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.


Speciale aandacht was er nog voor één van de oprichters van de vereniging, Kees van Schijndel. Hij is nog steeds lid van de club en fietst bijna elke clubrit mee. In de beginjaren heeft hij zich als secretaris actief ingezet voor de vereniging. Vanwege zijn verdienste voor de vereniging is Kees van Schijndel benoemd tot erelid en kreeg hij uit handen van de voorzitter een erepenning.


Klik hier voor de foto's.

Erelid Kees van Schijndel